Kasaysayan ng tula panahon bago dumating ang mga kastila

Noticeboard for India-related topics. I've copied it here because there are other issues relating to whether the Hindi is correct for the article: In connection with the article Name of the Philippineswhat is the transliteration of Philippines' name in Hindi to Latin alphabet?

Kasaysayan ng tula panahon bago dumating ang mga kastila

Kilala ito sa tawag na Kali: Sa isla ng Panay itinuturo na, ang Kali sa mga bata sa isang paaralang tinatawag na Bothoan bilang bahagi ng kanilang asignatura bago pa dumating ang mga Kastila. Lumubog ang Kali noong ng ito ay ipatigil ng mga Kastila, at nang lumaon ay ipinagbawal ang pagsasanay ng sining na ito noong Noong pinasimula ang moro-moro ng mga Prayle.

Ito isang dulang panlipunan at pang-relihiyon. Ipinakikita sa dula, ang mga paraan ng pakikipaglaban na ginagamitan ng espada o katulad na patalim, dito muling nabuhay ang pagkahilig sa Kali ng mga Pilipino.

Taongang salitang Kali ay ganap na napalitan ng Arnis. Sa ibang pook sa Pilipinas ganito ang katawagan ng Arnis. Ang kali ay kilala noong unang panahon bilang laro ng mga Hari at Dugong Bughaw.

Ang ating mga bayani ay kilala sa pagiging dalubhasa sa sining ng Kali. Nariyan si Lapu-lapu na humandlang kay Magellan noong Sa sigaw sa Balintawak bilang hudyat ng digmaang Pilipino at Kastila, kali ang iwinasiwas ni Bonifacio.

Jose Rizal nag— aral ng Kali bago siya nagtungo sa Europa. Ang Arnis ay isa sa ating Hiyas sa pambansang kultura. Ang pagsisikap na mapalaganap ang sining na ito ay isa na ngayong karangalan sa mga Pilipinosapagkat ang Arnis ay isang tunay na sining na Pilipino sa pagtatanggol sa sarili.

PowerPoint Slideshow about 'FILIPINO HERITAGE CAF É' - dionysus

George Andes Fajardo at Ld. Credo at ng iba pa na mga taong naniniwala sa sining na ito.Kung babalikan ang ating kasaysayan, bago tayo sakupin ng mga Kastila, maraming mga komunidad ng mga sinaunang Pilipino ang may hawak ng edukasyon.

Komunal ang tipo ng edukasyon na kung saan ang lahat na kasapi ng komunidad, bata man o matanda, lalaki man o babae ay kapwa guro at estudyante na natututo sa isa’t isa. Ang panahon ng mga alamat ay sumasakop mula sa panahon ng pagdating ng ikalawang pangkat ng mga Malay.

Ang kanilang panitikan ay pasalita lamang na binubuo ng mga mitolohiya, alamat, kuwentong bayan, mahiya, seremonya sa pananampalataya’y sumasamba sila sa punongkahoy, sa araw at sa iba pang mga anito.

Karamihan sa mga kilalang Pilipinong mahabang tula o Epiko ay nagawa bago dumating ang mga Espanyol (bago pa man nai-convert and mga Pilipino sa Kristiyanismo) kaya ang karamihan ng kanilang mga tema lumigid sa paligid Moro (Muslim) at labanan, pag-iibigan at ang pati na rin ang pagkapagano, ang mga ito ay karamihan ay nagsasalaysay at.

Ang akdang "ANG AKING MGA SULATIN" Mga naunang kalipunan ng mga sulatin na nilikha ng isang mag-aaral. Naglalaman ito ng ilang niyang tula na hiniling ng ilan niyang kamag-aral noong hayskul, mga tulang napapanahon at iba pa, ilang sanaysay at maikling pangkukwento ng may-akda ukol sa kanyang karanasan.

Kasaysayan ng tula panahon bago dumating ang mga kastila

Nov 18,  · Ang kawalan ng pagsusumikap sa mga naunang iskolar na Aklanon na likupin ang mga tula at ilathala bilang antolohiya ay magbibigay ng kahirapan sa sinumang gustong gawan ng paglalarawan ang kasaysayang pampanitikan ng Aklan sa panahon ng Amerikano at ng mga panahon bago ang EDSA Revolution.

Karamihan sa mga kilalang Pilipinong mahabang tula o Epiko ay nagawa bago dumating ang mga Espanyol (bago pa man nai-convert and mga Pilipino sa Kristiyanismo) kaya ang karamihan ng kanilang mga tema lumigid sa paligid Moro (Muslim) at labanan, pag-iibigan at ang pati na rin ang pagkapagano, ang mga ito ay karamihan ay nagsasalaysay at mahabang tula, at sa kanikanilang .

Kasaysayan ng Pilipinas - Wikipedia, ang malayang ensiklopedya